Φωτογραφίες

Από τις πάσης φύσεως εκδηλώσεις του Χ.Ο.Φ. έχει δημιουργηθεί πλούσιο φωτογραφικό αρχείο στο οποίο παρουσιάζεται όλη η ιστορία του, από ίδρύσεώς του ως και σήμερα. Επειδή όμως μία εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις αφήνουμε τα πολλά λόγια, και εσάς να το απολαύσετε.

Παρακαλώ επιλέξτε έτος από τα υπο-μενού του μενού “Φωτογραφίες”.