Ημερολόγιο

Στον τομέα αυτό της ιστοσελίδας μας, παρουσιάζονται οι προσεχείς εκδηλώσεις μας (παραστάσεις, βραδιές, σεμινάρια, γλέντια) , και τα πάσης φύσεως αναμνηστικά αντικείμενα με το σήμα του Χ.Ο.Φ. Επιπλέον προτείνονται οι σημαντικότερες εκδηλώσεις λαογραφικών φορέων καθώς και οι νέες κυκλοφορίες σε βιβλία, Cd,DVD λαογραφικού περιεχομένου.